İslami

Hazreti Ömer ve Hazreti Ali

Dört halife dönemi içerisinde merak edilen en önemli hususlardan birisi de Hazreti Ömer ve Hazreti Ali arasında yaşananlardır. Aslı ve dayanağı olmayan bir takım uydurma rivayetlere dayanarak bu iki büyük insanın birbirlerine düşman olduğunu zannedenler var. Özellikle de Hazreti Ebubekir’in halife seçilmesi esnasında Hazreti Ali’nin haberdar edilmemesi konusu bahane edilerek bu iki büyük sahabe arasında geçtiği söylenen çeşitli uydurma rivayetler öne sürülmüştür.

Hazreti Ali 6 ay boyunca Hazreti Ebubekir’e biat etmemiştir. Ancak iç karışıklıklar ve fitneler çıkmaya başladığında mescide giderek biat etmiştir. Dinden dönen ve zekat vermek istemeyen asi kabilelere karşı savaşmıştır.

Hazreti Ömer’in halifeliği döneminde ise Hazreti Ali daha aktif rol almıştır. Hazreti Ömer, Hazreti Ali’den kendisinin yardımcısı olmasını istemiştir. Hazreti Ali : ‘’ Bir konu hakkında ben bir hüküm versem, sen ise başka türlü bir hüküm versen nasıl anlaşacağız?’’ dediğinde Hazreti Ömer : ‘’ Senin verdiğin bir hükmü çiğneyecek değilim’’ diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Medine’deki şer’i davaları Hazreti Ali muhakeme etmiştir.

Ayrıca İran seferine çıkılacağı zaman Hazreti Ömer, yerine Hazreti Ali’yi vekil bırakıp ordunun başında sefere çıkmak istediğini dile getirmiş ancak şura heyeti bunu uygun görmemiş, bunun yerine ordunun başına bir komutan tayin etmenin daha uygun olacağını söylemiştir.

Hazreti Ömer ve Hazreti Ali arasındaki bağlardan birisi de akrabalık bağıdır. Bildiğimiz üzere Hazreti Ömer; kızı Hazreti Hafsa’nın peygamberimizle evli olmasından ötürü peygamber efendimizin akrabası oluyordu. Daha sonra bu akrabalık bağını devam ettirmek istemiş ve Hazreti Ali’nin kızı Ümmügülsüm ile evlenmiştir.

Ayrıca Hazreti Ali çocuklarından birinin ismini Ömer koymuştur, ancak Ömer küçük yaşta vefat etmiştir. Görüldüğü üzere Hazreti Ömer ve Hazreti Ali arasında bir husumet olmadığı gibi aksine araları çok iyidir, ve aynı zamanda Hazreti Ömer’le Hazreti Ali arasında akrabalık bağı da söz konusudur.

Mustafa Türklü
1990 Tokat doğumluyum. Aslen Kafkas kökenliyim. 2017 yılından itibaren; e-ticaret sektöründe çalışmaktayım. Okumayı ve blog yazmayı çok seviyorum.
https://www.betadalgasi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir