hz-ali-nasil-sehit-edildi
İslami

Hazreti Ali Nasıl Öldü – Nasıl Şehit Edildi

Hazreti Ali nasıl öldü, nasıl şehit edildi konusuna girmeden evvel O’nun hakkında kısa bilgi verelim.Hazreti Ali radiyallahu anh, peygamber efendimizin en yakın sahabelerindendir. Ayrıca peygamber efendimizle amca çocukları olmaları ve Hazreti Ali’nin peygamberimizin damadı olması bu yakınlığı çok ileri derecelere götürmektedir.

Efendimizin ( s.a.v.) İmam Ali ile ilgili bazı hadisi şerifleri şöyledir :

‘’ Benle Ali, Musa ile Harun gibiyiz.’’

‘’ Ali bendendir, ben de Ali’denim.’’

‘’ Ben ilmin şehriyim, Ali ise ilmin kapısıdır.’’

‘’ Ali’yi sevmek imandan, Aliye kin beslemek ise nifaktandır.’’

‘’ Münafıklar Ali’yi sevmez, müminler ise Ali’ye kin tutmaz.’’

Hazreti İmam Ali radiyallahu anh, ilmi, cesareti, ağırbaşlılığı, doğruluğu ve sahip olduğu daha nice üstün meziyetleri ile müslümanlar arasında öne çıkan bir şahsiyetti. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında üstün başarılar gösterdi. Ayrıca Hayber Kalesi’nin fethi İmam Ali’nin aracılığıyla nasip oldu.

İmam Ali; efendimizin ahirete intikalinden sonra bir zaman uzlette kaldı. Hazreti Ömer’in halifeliği zamanında önemli vazifelerde bulundu. Hicri takvimin yapılması, alfabenin temel gramer kurallarının belirlenmesi gibi ilmi konularda da kıymetli çalışmalar yaptı. Ayrıca Kuran-ı Kerim’in hükümlerini en iyi bilen kişi olduğu için Medine’deki bütün hukuki davaları çözdü. Hazreti Ömer’in vefat etmeden önce içlerinden birisinin halife seçilmesini istediği altı kişiden birisiydi. Hatta halifelik için en önemli aday olduğu da söylenebilir. Ancak bir takım sebeplerden ve bazı olaylardan ötürü halife olmadı ve üçüncü halifeliği Hazreti Osman aldı.

Hazreti Ali, Hazreti Osman’ın şehit edilmesinden sonra Medineli Müslümanların ısrarları sonucu Halifeliğini ilan etti. İmam Ali’nin halifeliği iç karışıklıklar ve asilerle mücadele ederek geçti. Cemel ve Sıffin Savaşları sonucunda Müslümanlar üçe bölündü.

Hazreti Ali’nin Şehit Edilmesine Giden Süreç

Bu üç gruptan birisi de İmam Ali ve Muaviye’ye tabi olanları kafir ilan edip öldürülmeleri gerektiğini ileri süren Haricilerdi. Hazreti Ali Kufe’ye yerleştikten sonra Haricilerin üstüne gitti. Onları iyice zayıflattı. Ancak sonlarını henüz getirememişti .

Haricilerin içinden Abdurrahman ibn-i Mülcem isimli birisi, iki arkadaşını daha yanına alarak İmam Ali, Muaviye, ve Amr bin As’ın katledimesi için ahitleşti. Hazreti Ali’yi İbn-i Mülcem, Amr ve Muaviye’yi ise diğer iki Harici şahıs katledecekti. Anlaşmalarına göre cinayetlerin üçü de eş zamanlı yapılacaktı. Muaviye ve Amr’a yapılan suikastler başarısız oldu.

Hazreti Ali’nin şehit edilmesine gelince; İbn- Mülcem isimli melun amacına ulaştı.

Hazreti Ali’nin Öldürülmesi – Şehit Edilmesi Olayı

İbni Mülcem, suikastın yapılacağı gün sabah namazından önce Kufe Mescidi’ne geldi. Her ihtimale karşı kılıcını zehirlemişti. Hazreti İmam Ali, Muaviye ve Amr gibi korumalarla dolaşmıyordu. Bu durum ibni Mülcem’in işini daha da kolaylatırdı. Gizlice İmam Ali’nin yanına yaklaştı ve zehirli kılıcıyla İmamı başından yaraladı. İmam Ali radiyallahu anh olaydan birkaç gün sonra şehid oldu.

Mustafa Türklü
1990 Tokat doğumluyum. Aslen Kafkas kökenliyim. 2017 yılından itibaren; e-ticaret sektöründe çalışmaktayım. Okumayı ve blog yazmayı çok seviyorum.
https://www.betadalgasi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir