hayvan-ciftligi-ozet-konusu
Kitap Özeti - Edebiyat

George Orwell Hayvan Çiftliği Özet ve Konusu

Hayvan Çiftliği Kitabı

Hayvan Çiftliği isimli kitap, İngiliz yazar George Orwell tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Kitabın uzun adı Hayvan Çiftliği Bir Peri Masalı’dır. Ancak Peri Masalı kısmı kitabın çocuklar için yazılmış bir eser olarak algılanmasını önlemek amacıyla kullanılmamaktadır. Bu eserde adil bir düzen kurmak için efendilerine karşı ayaklanan hayvanların zaferi ve zafer sonrası nasıl değişime uğradıklarından bahsedilmektedir. Olay İngiltere’de bir çiftlikte geçmektedir. Hayvan çiftliği kitabı kaç sayfa diyecek olursanız; ortalama 150 sayfa civarındadır.

Hayvan Çiftliği Özet – Konusu

Bay Jones’in sahibi olduğu Beylik Çiftlik isimli yerde, Bay Jones’in emrine amade çalışan çok sayıda hayvan mevcuttur. Bu hayvanlar az miktarda yem ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesi karşılığında efendilerine hizmet etmektedirler. Bunların içlerinde hayvanların büyük saygı duyduğu ve Koca Reis adını taktıkları yaşlı bir erkek domuz vardır. Koca Reis bir gece çiftlikteki bütün hayvanları samanlıkta toplar ve onlara yaşadıkları zorluklardan bahseder. Eğer bir gün efendilerine karşı ayaklanırlarsa kendi düzenlerini kurabileceklerini ve adil bir şekilde yaşamlarını sürdürebileceklerini söyler. Bu fikir neredeyse bütün hayvanların hoşuna gitmiştir. Ancak üç gün sonra Koca Reis ölür. Koca Reis’in ölümünden sonra hayvanlar Napoleon isimli domuzu kendilerine lider olarak seçerler.

Çok zaman geçmeden Napoleon önderliğinde bir ayaklanma çıkar ve Beylik Çiftlik’in sahibi Bay Jones çiftliği terk ederek kaçar. Artık hayvanların başında bir insan yoktur. Hayvanlar bundan sonra sadece kendilerine hizmet edeceklerdir. İlk iş olarak çiftliğin adı Beylik Çiftlik yerine Hayvan Çiftliği olarak değiştirilir. Hayvanlar kendi aralarında anlaşarak yedi maddeden oluşan yedi emir isimli kurallarını çıkartırlar. Bu yedi emir şu şekildedir:

1-) İki ayaklı herkes düşman olarak görülecek.

2-) Kanatlı veya dört ayaklı olan herkes dost olarak görülecek.

3-) Hayvanların giysi giymeleri kesinlikle yasaktır.

4-) Hayvanların, insanların yaptıkları yataklarda yatması yasaktır.

5-) Hayvanların içki içmeleri yasaktır.

6-) Bir hayvan başka hiçbir hayvanı öldürmeyecektir.

7-) Hayvanların hepsi eşittir.

Hayvan çiftliği sakinleri bu yasalar eşliğinde kendi aralarında görev paylaşımı yaparlar ve işe koyulurlar. Hasat zamanı geldiğinde herkes elinden geldiği biçimde çalışmaya başlar. Ancak bir zaman sonra Napoleon ve diğer birkaç domuz yönetimle ilgili işlerin çokluğundan dolayı fiziksel işlere vakit ayıramadıklarını söylerler. Bir müddet sonra kaldıkları ahırın yönetim işleri için yeterli olmadığını söyleyerek Bay Jones’un evine yerleşirler.

İlerleyen zamanlarda çiftliğe bir yel değirmeni yapılması kararlaştırılır. Domuzlar hariç diğer hayvanlar var güçleri ile çalışırlar. Domuzlar ise artık onlardan ayrılmışlardır. Evde yaşamakta ve herhangi bir işte çalışmamaktadırlar. Tüm hayvanların büyük bir sevinçle uygulamaya koydukları yedi emir de artık Napoleon ve yandaşlarınca değiştirilmeye başlanmıştır. Napoleon otoritesini hedef alabilecek hareketlere karşı kendisini koruyacak köpekler yetiştirmiştir. Böylece çiftlikte Napoleon’a karşı gelmeye çalışan hayvanlar öldürülmektedir.

Daha sonraları ise Napoleon civardaki diğer çiftliklerdeki insanlarla anlaşmaya, insanları Hayvan Çiftliğine davet etmeye başlar. Artık Napoleon’un çiftliğin eski sahibi Bay Jones’tan pek farkı kalmamıştır. Bir müddet sonra diğer hayvanların bir kısmı bu durumun farkına varır, ancak artık iş işten geçmiştir. Artık hayvanlar Bay Jones dönemini arar hale gelmişlerdir.

  Hayvan Çiftliği Karakterler

Ünlü yazar George Orwell bu kitabında Sovyet Rejimini eleştirmektedir. Kitaptaki Napoleon karakteri ise Stalin’den başkası değildir. Nitekim Stalin, soğuk savaş yıllarında Sosyalist Rejimdeki Sovyetler Birliği’ni diktatör ve faşist liderleri aratacak şekilde yönetmiştir. Hayvan Çiftliği kitabı, Stalin dönemindeki Rusya’nın en güzel betimlemelerinden biri kabul edilmektedir.

Mustafa Türklü
1990 Tokat doğumluyum. Aslen Kafkas kökenliyim. 2017 yılından itibaren; e-ticaret sektöründe çalışmaktayım. Okumayı ve blog yazmayı çok seviyorum.
https://www.betadalgasi.com