Kültür & Sanat

Geçmişten Geleceğe Uzanan Kaideli Köprü ” Türkülerimiz”

Türküler yüzyıllardır milletimizin her türlü duygusuna tercüman olmuş , gönüllere ayna tutmuş , anlatılamayan dertlere tercümanlık yapmış nesilden nesile aktarılarak günümüze dek ulaşmış müzikal eserlerdir. Türküler kendi başlarına söylendiği gibi ; genellikle bağlama olmak üzere çeşitli enstrümanlar eşliğinde de söylenir.

Türküler benzer özelliklere sahip olabildikleri gibi çok farklı özelliklere de sahip olabilirler.  Bu sebeple çok değişik kategorilerde sınıflandırılabilirler. Egemen oldukları dinleyici kitlesi çok yüksektir. Toplumun her kesiminden olduğu gibi her yaştan da dinleyicileri vardır. İçerik bakımından son derece zengindirler. Anlam bakımından derin ,anlatım bakımından sade olduklarından akılda kalıcıdırlar. Türlü ses ve kelime sanatlarıyla süslenerek dinlemesi daha keyifli hale getirilmişlerdir.

Türküler ait oldukları bölgelere  göre farklı farklı makamlarda seslendirilirler. Duğu Anadoluda ve İç Anadolunun bir kısmında uzun hava metodu uygulanırken ; Ege Bölgesi ve Akdeniz bölgesinde bozlak metodu daha ön plandadır. Uygulanan metoda göre  beraberinde kullanılan ensrümanlar da farklılık gösterir. Uzun hava şeklinde icra edilen türküler kısa sap bağlama eşliğinde okunurken bozlak metodu ile okunanlar için uzun sap bağlama tercih edilir.

Türküler aracılığıyla her türlü duygu dillendirilebilir. Bazen hasret , bazen vuslat , bazen sıla , bazen gurbet  bazen de ilahi aşk  ve daha nice duygulara türküler tercümanlık eder. Diğer müzik türleri gibi türküler de dinleyicisini hemen  etkileyip içinde bulunduğu ruh halini aniden değiştirebilmektedir. Mutsuz bir zamanımızda duyduğumuz neşeli bir türkü bizi aniden gülümsetebilmektedir.

Türküler duygu ve düşünceleri anlatmak için kullanıldığı gibi bazende bir olayı anlatmak için kullanılmıştır.Türkülerde tolumsal olaylar anlatıldığı gibi türlü türlü şahsi olaylar da anlatılır. Anlattıkları şeyin özelliğine göre tempolu bir şekilde ve ya sakince icra edilirler. Örneğin kahramanlıkları anlatan türküler coşkulu bir şekilde icra edilirken gurbeti ve özlemi anlatan türküler daha sakin okunurlar.

Türkülerde farklı türde canlılar da anlatım  aracı veya temanın kendisi olarak kullanılmıştır. Bunlara en bariz örnekler , ceylan , turna , kırat , bülbül ve gül gösterilebilir. Cansız varlıklar içinde ise dağlar ve yollar türkülerde en fazla değinilen nesnelerdir.

 

Türküler için söylenebilecekler o kadar çok şey var ki bunları birkaç satır yazı ile anlatmak mümkün değildir. .Biz burada kısaca temel özelliklerini açıklamaya çalıştık. Türküleri en iyi anlatan yine türkülerin kendileridir.

Mustafa Türklü
1990 Tokat doğumluyum. Aslen Kafkas kökenliyim. 2017 yılından itibaren; e-ticaret sektöründe çalışmaktayım. Okumayı ve blog yazmayı çok seviyorum.
https://www.betadalgasi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir