İslami

Aşere-i Mübeşşere Nedir?

Bazısına aşina olduğumuz bazısına aşina olmadığımız bir çok terim var İslamiyetle ilgili. Ehlibeyt, sahabe, aşere-i mübeşşere gibi kavramları bunlara örnek olarak verebiliriz.

Bu yazımızda aşere-i mübeşşere üzerinde duralım. Aşere- i mübeşşere  Arapça kökenli bir söz öbeğidir. Müjdelenmiş on kişi manasına gelmektedir. Zamanla cennetle müjdelenen on sahabe anlamında kullanılmaya başlanmıştır.

Cennetle Müjdelenen Sahabeler Kimdir?

Bu mübarek insanlar henüz hayatta iken Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından cennetle müjdelenmişlendir. Her biri iman ve ihlasta en önde gelenler olmuşlardır. Son nefeslerine kadar İslam’a hizmet etmişlerdir. Her birinin hizmeti İslam tarihi kitaplarında anlatılmaktadır.

Bu sahabelerin bir çoğu aynı zamanda peygamber aleyhisselamın şura heyetini de oluşturuyordu. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer döneminde de yine şura heyeti yine bu sahablerin çoğunluğuyla oluşmuştur. Hazreti Osman döneminde Mervan Bin Hakem olayının yaşanması ve Hazreti Osman’ın şehit edilmesi olayından sonra Talha ve Zübeyir radiyallahu anh, Hazreti Ali’ye karşı tutum sergilemişlerdir.

Aşere-i Mübeşşerenin (Cennetle Müjdelenen On Sahabe) İsimleri  Şu Şekildedir ;

Hazreti Ebu Bekir bin Ebu Kuhafe  radiyallahu anh

Hazreti Ömer bin Hattab  radiyallahu anh

Hazreti Osman bin Affan  radiyallahu anh

Hazreti Ali bin Ebu Talib  radiyallahu anh

Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah  radiyallahu anh

Hazreti Sa’d bin Ebu Vakkas  radiyallahu anh

Hazreti Said bin Zeyd  radiyallahu anh

Hazreti Abdurrahman bin Avf  radiyallahu anh

Hazreti Talha bin Ubeydullah  radiyallahu anh

Hazreti Zübeyr bin Avvam  radiyallahu anh

Mustafa Türklü
1990 Tokat doğumluyum. Aslen Kafkas kökenliyim. 2017 yılından itibaren; e-ticaret sektöründe çalışmaktayım. Okumayı ve blog yazmayı çok seviyorum.
https://www.betadalgasi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir